Kunt u ook zo genieten van een perfekt gemaakte cappuccino? Rijdt u ook kilometers om voor de enige echt ambachtelijk gemaakte gehaktbal? Wij van DDSpecials wel. En we weten ook dat het helaas vaak moeilijk zoeken is naar de adressen waar bijvoorbeel...

Product
Plaats
Land

Disclaimer

 

De, op deze site, ingebracht produktbeoordelingen zijn ingebracht door bezoekers van deze site. DDSpecials besteed zorg en aandacht aan de oprechtheid van de beoordelingen. Het is mogelijk dat de informatie op deze site onvolledig of onjuist is. Zo kunnen fouten in de gegevensverwerking sluipen en zijn beoordelingen subjectief geuit en uitsluitend voor de verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteur.

 

De beoordelingen worden niet objectief gecontroleerd door de redactie, de webmaster, de internet provider of andere betrokkenen bij deze site. De beoordelingen worden wel gescreend op fatsoenlijk taalgebruik en algemeen geldende en aanvaarde moraal en ethiek. Mocht u van mening zijn dat op deze site sprake is van discriminerende en kwetsende teksten dan kunt u zich wenden tot de redactie.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DDSpecials is het niet toegestaan informatie, berichtgeving en/of nieuwsberichten die verstrekt worden via de diensten van DDSpecials op enigerlei wijze te verspreiden.

DDSpecials besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. DDSpecials, alsmede de aan haar gelieerde onderneming is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.